W dniu 28.09.2005 r. uruchomiona została w naszym zakładzie nowa maszyna - używana suszarka ramowa SANTALUCIA model REDevo 3/8SE/220.

Pragniemy poinformować, że została ona zakupiona zgodnie z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Nr umowy o dofinansowanie SPOWKP/2.3/1/10/152

Instytucją Wdrażającą, z którą zawarliśmy umowę o dofinansowanie projektu jest POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.