W 2018 roku Spółka realizuje projekt pn. Wprowadzenie na rynek nowej metody wykończania dzianin z wykorzystaniem barwników termochromowych oraz hydrofobizacji

Istotą projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Ich celem było opracowanie technologii funkcjonalizacji dzianiny poliestrowej poprzez jej barwienie barwnikami termochromowymi oraz napawanie roztworem hydrofobizującym na fulardzie stabilizatora. Rezultatem tych prac jest technologia wykończania dzianiny poliestrowej, która pozwala nadać jej właściwości hydrofobowe oraz zdolność do odwracalnej zmiany kolorów pod wpływem zmiany temperatur.
Nowe usługi wykończania będące efektem wdrożenia projektu są adresowane do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza producentów dzianin i odzieży przeznaczonych na odzież outdoorową, w szczególności sportową.

Nowa produkcja wymaga zastosowania nowoczesnego ciągu technologicznego, w skład którego wejdą:

  1. Barwiarka wysokotemperaturowa, pasmowa 500 kg
  2. Zespół 2 barwiarek wysokotemperaturowych, pasmowych 250 kg
  3. Zespół 2 barwiarek wysokotemperaturowych, pasmowych 200 kg
  4. Stabilizator
  5. Urządzenie analityczne do testowania odporności wyrobów włókienniczych
  6. Wyżymarka
  7. System sterowania produkcją

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 2 nowe etaty oraz zostaną wprowadzone 2 innowacje: produktowa oraz procesowa.

Loga UE